DSV FrøCookies

For at forbedre brugeroplevelsen på vores website vil vi gerne registrere oplysninger om dig ved hjælp af egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Med cookies understøtter vi forskellige formål på hjemmesiden: Funktionalitet, statistik og markedsføring. Ved at trykke "Accepter alle" giver du samtykke til alle disse formål. Du kan også vælge at tilkendegive, hvilke formål du vil give samtykke til, ved at benytte knapperne ud for formålet, og trykke "Accepter valgte". Du kan læse mere om cookies i vores generelle afsnit om cookiepolitik.
Frøblanding til Danmarks vildeste kommune

Lokal blomsterfrøblanding til Holstebro Kommune

I 2022 løber konkurrencen om Danmarks vildeste kommune af stablen. Mange kommuner er allerede i gang med arbejdet for at skabe bedre forhold til biodiversiteten i Danmark. 

16. marts 2022.
DSV Frø har blandt andet indgået et samarbejde med Holstebro Kommune, som gør det endnu nemmere at blive en del af Danmarks vilde kommune. Der er i forbindelse med konkurrencen blevet skabt en særlig Holstebro-frøblanding. 

Hos Holstebro Kommune står blandt andre Teamleder i Teknik og Miljø Martin Meisler Elmholdt-Svendsen i spidsen for indsatsen:

- Som du måske ved, er Holstebro Kommune med i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste Kommune. Vi har ikke kun ”Kulturen til forskel” i Holstebro Kommune, men også ”Naturen til forskel”. 

Holstebro Kommune har i flere år arbejdet på at forbedre biodiversitet og fået sat vild natur på dagsorden. 


Holstebro frøblandingen

I vinteren 2021 tog Holstebro Kommune fat i os hos DSV Frø, i forhold til et samarbejde med både kommunes biologer og naturvejleder, og snakken kom til at gå på frøblandinger og indhold.

Det blev hurtigt klart for os alle, at de fleste frøblandinger som man kunne købe indeholdte en masse arter, som måske ikke var så ideelle i Holstebro og omegn. 

Derfor gik vi hurtigt i gang med at rette os ind mod vores lokale naturlige arter. Holstebro Kommunes biolog havde med mange års erfaring en liste over interessante arter. Ud fra den liste fik vi sammensat en frøblanding. Den indeholder i alt 7 forskellige arter af både flerårige og få enårige.
 

Hvad indeholder Holstebro-blandingen?

Frøblandingen til Holstebro Kommune er skabt i tæt samarbejde mellem DSV Frøs produktchef Ole Sams Falkenberg og Holstebro Kommune´s biolog og naturvejleder, som formidler sin viden og mangeårige erfaring med dyr og planter i Vestjylland:

- Nogle arter er på randen af udryddelse, mens andre trives fint. I frøblandingen er der fokus på biodiverstet og hjemmehørende flerårige urter og blomster, fortæller Holstebro Kommunes biolog.

De udvalgte arter blev derfor: 

Musevikke
Musevikke er en flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne, især langsnablede bestøvere. Planten vokser naturligt i Danmark i vejkanter og klitter, og sommerfugIearten issblåfuglen suger nektar af blomsterne. Dens larve æder de grønne blade på musevikke.

Blåhat
Blåhat kender du fra enge og vejkanter. Det er en flerårig plante. Blåhat er en af de plantearter, der besøges af flest forskellige arter af insekter. Der er en række af insekter, som udelukkende lever på denne plante. Det er en vigtig plante for vores insektarter.

Rødkløver
Rødkløver er en af Danmarks mest almindelige kløvere og en god biplante. Den vokser naturligt på enge og skrænter. De smukke rødlige blomster er en vigtig nektarkilde for mange bier, især langtungede arter. Flere arter af spidsmussnudebiller har levested på den.

Kællingetand
Kællingetand er en flerårig gul ærteblomst, der især er kendt for at være værtsplante for larven af den lille sommerfugleart, almindelig blåfugl. Planten bidrager til biodiversiteten og formår at tiltrække en lang række insekter samtidig med, at den står smukt i sommerhaven med sin gule farve.

Rundbælg
Rundbælg er en flerårig urt, og en af de planter sommerfuglene elsker. Planten vokser almindeligt i Danmark på skrænter og er registreret flere steder i Holstebro Kommune. Den er værtsplante for sommerfuglearten almindelig blåfugl. Alle dagsommerfugle er afhængige af specifikke planter (værtsplanter) som larverne lever på.

Djævlebid
Djævelsbid er en løvfældende flerårig urt. En plante kaldes løvfældende, når den taber bladene om efteråret. Planten blomstrer hen over sensommeren. Den tjener som føde for larver af sommerfuglearten Hedepletvinge. Sent på sommeren og langt ind i efteråret er den en vigtig fødekilde for diverse bier, humlebier, sommerfugle og svirrefluer.

Engkarse
Engkarse er en almindelig vild plante i Holstebro Kommune. Den vokser naturligt på enge og i grøfter i månederne marts til maj. Engkarse er en vigtig foderplante for de hvide kålsommerfugles larver.


Såning af vores frøblanding
Den vilde Holstebro-blanding sås forår og efterår
Udsædsmængde: 10 g pr. kvm
Sådybde: 0,5 cm

Holstebro arbejder for et vildere Danmark
Faktisk er vi måske allerede landets vildeste kommune, fortæller Teamleder i Teknik og Miljø Martin Meisler Elmholdt-Svendsen og uddyber:

- Dette tør vi sige, fordi vi allerede har ca. 13 % af kommunes areal dækket med §3 beskyttet natur. 20 % af kommunens areal er dækket med skov og hele 9 af Danmarks EU-udpegede Natura2000 områder ligger helt eller delvist i Holstebro Kommune. 

Derudover er biodiversitet også et fokusområde i Holstebro Kommune, hvor arbejdet allerede er godt i gang:

- I både by og land forsøger vi altid at gøre en ekstra indsats for biodiversiteten, og i øjeblikket har vi et stort fokus på vores græsarealer, herunder rabatter, grøfter og større sammenhængende græsarealer. Vi ønsker at fremme levestederne for bl.a. sommerfugle og insekter, så biodiversiteten øges. Derfor undlader vi slåninger flere steder, og etablerer også vegetationsstriber med lave sommerblomst blandinger i udvalgte parkområder, forklarer Martin Meisler Elmholdt-Svendsen.

 

Populære frøblandinger til et vildere Danmark

Natur Fuglevildt-blanding 0,5 kg Æske
Giv de vilde fugle et fristed. Blandingen tiltrækker også nytteinsekter.
87,20 DKKEkskl. moms
Natur Biblanding 0,5 kg Æske
Producerer masser af nektar, pollen og frø hele sommeren
95,20 DKKEkskl. moms
Natur Blomstereng-blanding, 1 kg
699,00 DKKEkskl. moms
Natur Blomstereng, 0,25 kg Æske
Mere end 40 forskellige blomstrende urter. Mange er hjemmehørende
255,20 DKKEkskl. moms
DSV Bi- & Insektblanding, 1 kg
Bivenlig
69,75 DKKEkskl. moms